Основні види діяльності за КВЕД-2010

84.11 Державне управління загального характеру

80.10 Діяльність приватних охоронних служб

80.30 Проведення розслідування

84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

Контроль за благоустроєм

Контроль громадського порядку

Забезпечення публічного порядку

Охорона водних об’єктів та атмосферного повітря

Протидія несанкціонованій торгівлі

Ситуаційний центр (моніторинг території)