Муніципальна варта створена з метою:

 1. Виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території ВМТГ;
 2. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків в сфері благоустрою, дотримання публічної безпеки і порядку;
 3. Захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ та закладів;
 4. Забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб.

Для досягнення мети своєї діяльності  Муніципальна варта реалізує наступні завдання:

 1. Здійснює контроль за благоустроєм території ВМТГ, підтриманням чистоти та порядку, забезпечує попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на публічну безпеку і порядок у встановленому законодавством порядку;
 2. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», Правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері у порядку встановленому законодавством.

Муніципальна варта має право:

 1. Проводити рейди та перевірки території, об’єктів ВМТГ щодо стану їх благоустрою, додержання суб’єктами господарської діяльності, установами та організаціями незалежно від форм власності та громадянами законодавства у сфері благоустрою;
 2. Відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами;
 3. Вимагати від громадян, посадових та службових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності, які порушують законодавство у сфері благоустрою, поводження з побутовими та виробничими відходами,  публічної безпеки і порядку, припинення правопорушень та виносити на місці усні попередження та надавати приписи на усунення виявлених порушень особам, які допустили малозначні адміністративні порушення;
 4. Здійснювати контроль за виконанням наданих приписів та запланованих заходів на усунення виявлених порушень;
 5. Рішенням виконавчого комітету ВМР від 22.12.2017 року № 984 Муніципальна варта вповноважена складати протоколи про адміністративні правопорушення на службових та посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та громадян в межах компетенції та порядку передбаченим чинним законодавством відповідно до ч. 2 ст. 255 КУпАП (у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (частини перша – четверта статті 41статті 103-1103-2103-3104частина перша статті 106-1статті 106-2149 – 152частини перша – п’ята статті 152-1статті 154155155-2156156-1156-2159 – 160стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183185-1186-5197198.