Фінансова звітність

Рік Квартал І Квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV
2014 Форма 1,2 Форма 1,2 Форма 1,2 Форма 1,2
2015 Форма 1,2 Форма 1,2 Форма 1,2 Форма 1,2
2016 Форма 1,2 Форма 1,2 Форма 1,2 Форма 1,2
2017 Форма 1,2 Форма 1,2 Форма 1,2 Баланс і форма 2
Рік Квартал І Квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV
2018 Баланс,  форма2  Баланс, форма 2  Баланс, Форма 2 за 9 місяців 2018 року Баланс, форма 2
 2019  Баланс, форма 2  Спрощений фінансовий звіт за І півріччя 2019  Фінансова звітність мікропідприємства за 9 міс.2019  Фінансова звітність мікропідприємства за 2019 рік
 2020  Фінансовий звіт за І квартал 2020 року  Фінансова звітність мікропідприємства за І півріччя 2020 р  Фінансова звітність мікропідприємства за 9 місяців 2020 р  Фінансова звітність мікропідприємства за 2020 рік
 2021  Фінансовий звіт за І квартал 2021 року Фінансова звітність мікропідприємства за І півріччя 2021 року  Фінансова звітність мікропідприємства за 9 місяців 2021 року Фінансова звітність мікропідприємства за 2021 рік
2022 Фінансова звітність мікропідприємства за І квартал 2022 року Фінансова звітність мікропідприємства за І півріччя 2022 року

Реєстр боргових зобов’язань

Рік Квартал І Квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV
2014 Звіт Звіт Звіт Звіт
2015 Звіт Звіт Звіт Звіт
2016 Звіт Звіт Звіт Звіт
2017 Звіт Звіт Звіт Розшифровки Дт та Кт заборгованості станом на 01.01.2018 року
Рік Квартал І Квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV
 2018  Інформація
щодо обсягів простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості
 Іформація щодо обсягів простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості 2 квартал 2018  Д-т, К-т заборгованності за 9 місяців 2018 року  Звіт (Д-т, К-т)
 2019  Інформація щодо просроченої кредиторської та дебіторської заборгованості  Інформація щодо обсягів простроченої заборгованості на 01.07.2019  інформ. про обсяги заборгованості  Реєстр боргових зобов’язань станом на 31.12.2019
 2020  Інформація про заборгованість за І квартал 2020 року  Інформація щодо обсягів простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей заІ півріччя 2020 р  Інформація щодо обсягів простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей за 9 місяців 2020р.  Інформація щодо обсягів простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей станом на 31.12.2020р.
 2021  Інформація щодо обсягів простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей  Інформація щодо обсягів простроченої к-т та д-т заборгованостей станом за 6 місяців 2021  Інформація щодо обсягів простроченої к-т та д-т заборгованостей станом за 9 місяців 2021  Інформація щодо обсягів простроченої к-т та д-т заборгованостей станом за 2021 рік
2022 Інформація щодо обсягів простроченої к-т та д-т заборгованостей станом за І квартал 2022 року  Інформація щодо обсягів простроченої к-т та д-т заборгованостей станом за І півріччя 2022 року