Фінансова та нефінансова звітності  КП  «Муніципальна варта»​  ВМР ведеться за Національними положенями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО.  Міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку підприємства не застосовуються.